Sự khác nhau của soft365.net và soft365.vn

Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã nhận được nhiều thắc mắc của khách hàng về việc soft365.net và soft365.vn có phải là một công ty có 2 website hay không. Chúng tôi xin phản hồi với khách hàng và các tối tác:

  • Soft365.net và soft365.vn là 2 hệ thống khác nhau hoàn toàn
  • Hệ thống nhận diện của soft365.net dựa vào màu xanh lục chủ đạo
  • Soft365.net được xâu dựng theo hướng thanh toán online và không giao dịch tại cửa hàng
  • Hệ thống chúng tôi chỉ cung cấp một số lượng rất ít phần mềm là windows và office
  • Soft365.net chỉ là cá nhân thực hiện bán hàng.

Vì vậy để khách hàng hiểu rõ 2 đơn vị là đơn vị khác nhau, tránh nhầm lẫn trong giao dịch. Trân trọng cảm ơn.